همکاران محترم پرسشگر یکشنبه مورخ ۱۶-۱۰-۹۷

همکاران محترم سلام صبح به خیر لازم میدانم از اطلاعات گیری خوب دیروز تشکر کنم و به اطلاع می رساند نواقصی که وجود داشت اعلام کنم۱- نظر سنجی از افراد بالای ۱۸ سال می باشد یک مورد ۱۵ سال ثبت شده (امنه رجبی ) ۲- ۱۶ مورد نام استان اشتباه و جابجا نوشته شده ( خانم آمنه رجبی ، نگین ... بیشتر بخوانید »

موارد روز یکشنبه مورخ ۱۱-۱۰-۹۷

همکاران محترم سلام   صبح به خیر  لازم میدانم از اطلاعات گیری خوب دیروز تشکر کنم و به اطلاع می رساند  نواقصی که وجود داشت  اعلام کنم ۱- توجه کنید سوالی که عنوان شده یک خدمت لطفا تاکید شود یک مورد حتما به متن پرسش دقت کنید در صورتی که اجبارا پاسخگو چند پاسخ میدهد یکی ثبت و مابقی به سوال ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم

سلام مجدا  به اطلاع می رساند  اعلام اشکالات و نواقص صرفا جنبه اموزشی دارد و نافی زحمات شما نمی باشد ضمن تشکر و قدر دانی از همکاری خوب شما که در روز پنج شنبه نسبت به روز چهارشنبه بهتر شده است  لازم است ۱- دقت لازم روی  درست نویسی و خلاصه نویسی  صورت پذیرد کماکان اشکالات در این خصوص وجود ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم

سلام آنچه مسلم است اعلام اشکالات و نواقص صرفا جنبه اموزشی دارد و نافی زحمات شما نمی باشد ضمن تشکر و قدر دانی از همکاری خوب شما  که در روز چهارشنبه کمترین   اشکال دیده شد ۱- کلمات درست و کامل نوشته شود مثلا  در ردیف استان کلماتی مثل چ ، وزستان ، مرزی ، بیرجند جنوبی ، راستان  و… وجود ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم –

سلام  آنچه مسلم است اعلام اشکالات  و نواقص صرفا جنبه اموزشی دارد و  نافی زحمات شما نمی باشد  ضمن تشکر و قدر دانی از همکاری خوب  شما   اما مشکل های روز سه شنبه ۱- بیان مقدمه و سوال ها به صورت محاوره ای توصیه موسسه برای انتقال غیر مصنوعی  مفاهیم است لذا ثبت اطلاعات دریافتی ( پاسخ سوال ها ) ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم

ضمن تشکر از زحمات شما موارد زیر در اطلاعات جمع آوری شده  روز دوشنبه  مشاهده شد ۱-بی پاسخی سوال دو  به ۶۷ مورد رسیده است  که با تلاش شما باید کمتر و محدود شود ۲- در مورد نام استان ۱۴ مورد جابجایی و نام استان  با نام شهرستان مرکز استان  ثبت شده به عنوان مثلا  استان فارس اشتباها شیراز نوشته ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم خسته نباشید ر

ضمن تشکر از زحمات شما موارد زیر در اطلاعات جمع آوری شده وجود دارد ۱- سئوال های یک  تعداد۲ مورد ، دو تعداد ۴۶ ، تعدادچهار تعداد۲ ، سئوال شش تعداد ۱۱ و سئوال هفت ۱۰مورد بی پاسخی دارند ۲-در سئوال ۳ متاسفانه عی رغم تذکر که به جای اعداد حروف نوشته نشود  تعداد۴۹ مورد عنوان گزینه سه  نوشته شده ... بیشتر بخوانید »