همکاران محترم لطفا مطالعه کنید

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز  سه شنبه  وجود داشت عبارتند از ۱- سن افراد واجد شرایط برای مصاحبه ۱۸ سال به بالا می باشد دقت کنید ۲- تعداد بی پاسخی سئوال ۵  بالغ بر ۶۱ مورد می باشد  سعی شود پاسخگیری را به  حداقل کاهش داده شود ۳- چهار ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز  یکشنبه وجود داشت عبارتند از ابتدا لازم است در مورد تناسب مرد و زن برای دو روز گذشته و همچنین تقربیا ثبت اطلاعات سئوال های باز تشکر و قدردانی نمائیم و اما اشکالات : ۱- در مقدم باز بی دقتی وجود دارد که لازم ... بیشتر بخوانید »

پرسشگر محترم

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز  شنبه وجود داشت عبارتند از ۱- در سئوال یک  ۱۰ مورد بی پاسخی داریم ( انسیه رضایی ۵مورد ، فاطمه خسروی ۵ مورد )  در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم

لطفا برای کلمات پرتکرار زیر / صیحیح آن را بنویسید ۱- به جای  دولت عامل گرونی است / دولت مسئول گرانی است / دولت عامل اصلی است /دولت خودش /دولت / هئیت دولت /کم توجهی دولت / عملکرد نامناسب دولت  نوشته شود  دولت ۲- به جای نمیدانم / نمیداند / نمیدوند / نمیدونم / توصیه ای ندارد /  نوشته شود ... بیشتر بخوانید »

دستور العمل نظر سنجی تلفنی

دستور العمل نظر سنجی تلفنی همان طوری که هر فعالیتی،الزاماتی دارد، پرسش گری نیز الزاماتی دارد. یک پرسش گر باید بداند که  برای انجام هر نظر سنجی الزامات و مواردمهم و اساسی برای دقت بیشتر وکاهش ضریب خطا  وجو دارد و ضمن مطالعه دقیقا موارد اعلام شده رعایت شود . ذیلا مهمترین  مواردی که پرسشگران بایستی در این نظر سنجی ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز دوشنبه وجود داشت عبارتند از ۱- سئوال یک  سه مورد بی پاسخی دارد به هرصورت سئوال وقتی مطرح می شود حداقل کلمه نه که گفته می شود پس بی پاسخی معنا ندارد در حاضر مشخص نیست پاسخگو نه گفته یا چیز دیگری ۲- علی ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم توجه فرمائید روز پنج شنبه

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز سه شنبه وجود داشت عبارتند از ۱- سئوال یک  سه مورد بی پاسخی دارد به هرصورت سئوال وقتی مطرح می شود حداقل کلمه نه که گفته می شود پس بی پاسخی معنا ندارد در حاضر مشخص نیست پاسخگو نه گفته یا چیز دیگری ۲- ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم توجه فرمائید روز چهار شنبه

همکاران محترم همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز سه شنبه  وجود داشت  عبارتند از ۱- ۵۳ مورد سئوال یک بی پاسخی دارد به هرصورت سئوال وقتی مطرح می شود حداقل کلمه نه که گفته می شود پس بی پاسخی معنا ندارد در حاضر مشخص نیست پاسخگو نه گفته یا چیز ... بیشتر بخوانید »