نظر سنجی از شهروندان در باره جرم و آسیب های اجتماعی + دستورالعمل

با سلام این نظر سنجی از شهروندان در باره جرم و آسیب های اجتماعی  می باشد و تعدادنمونه آن ۱۵۳۶ نفر می باشد انشاء الله از  امروز جمع آوری و تا پاییان طول خواهد کشید لطفا موارد زیر رعایت شود وحتما دستورالعمل نظر سنجی که ذیل این مطالب می باشد حتما مطالعه کنید بدون شرح : . قبل از شروع ... بیشتر بخوانید »

نظر سنجی از شهروندان در باره عملکرد سال دوم دولت دوازدهم+ دستورالعمل

با سلام این نظر سنجی از شهروندان شهرستان های خلخال و کوثر در باره انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد و تعدادنمونه آن ۴۰۰ نفر می باشد انشاء الله از  امروز جمع آوری و تا فردا طول خواهد کشید لطفا موارد زیر رعایت شود وحتما دستورالعمل نظر سنجی که ذیل این مطالب می باشد حتما مطالعه کنید بدون شرح : ... بیشتر بخوانید »

نظر سنجی از شهروندان در باره عملکرد سال دوم دولت دوازدهم+ دستورالعمل

با سلام این نظر سنجی از شهروندان در باره ارزیابی عملکرد دولت دواز دهم  می باشد و تعدادنمونه آن ۱۲۰۰ نفر می باشد انشاء الله از  امروز جمع آوری و تا  پایان هفته طول خواهد کشید لطفا موارد زیر رعایت شود وحتما دستورالعمل نظر سنجی که ذیل این مطالب می باشد حتما مطالعه کنید بدون شرح : . قبل از ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم :

با سلام این نظر سنجی از شهروندان در باره راههایی برون رفت از شرایط اقتصاد فعلی می باشد و تعدادنمونه آن ۲۰۲۵ نفر می باشد انشاء الله از  امروز جمع آوری و تا  پایان هفته طول خواهد کشید لطفا موارد زیر رعایت شود وحتما دستورالعمل نظر سنجی که ذیل این مطالب می باشد حتما مطالعه کنید بدون شرح : . ... بیشتر بخوانید »

با سلام این نظر سنجی از شهروندان در باره میزان آشنایی مردم با ستاد اجرایی حضرت امام (ره)  که تلفطقی از دو نظر سنجی قبلی سیل ( برداشت اردیبهشت ماه سال جاری  )و ستاد اجرایی(برداشت  اواخر سال قبل ) می باشد که به طور طبیعی با سئوال ها آن آشنا می باشید  ،   تعدادنمونه آن ۲۰۲۵ نفر می باشد ... بیشتر بخوانید »