معرفی گروه

گروه افکار سنجی دانا فعالیت خود را با هدف پاسخگوئی به نیاز مطالعاتی علوم اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در گسترش صنعت نظرسنجی از ۱۳۸۷ آغاز نمود.inst

این گروه ، از سال ۱۳۸۷تحت عنوان”‌مرکز افکار سنجی فارس” فعالیت خود را آغاز کرد. در این مرحله طـرح های نظر سنجی به سفارش خبرگزاری فارس انجام می شد .

از اول خرداد سال ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳   با استقرار کارگروه  نظر سنجی دانا درخبرگزاری مهر  با عنوان “مرکز افکار سنجی مهر”  فعالیت های خود را ادامه داد . در این مرحله نتایج پیمایش ها  علاوه برگزارش مکتوب، در فضای مجازی نیز منتشر می شد .

گروه از خرداد سال ۹۳ تاآبان ۹۵ تحت عنوان موسسه افکار سنجی دانش نوین ایرانیان به  فعالیت پرداخت  که نتایج پیمایش ها  در فضای مجازی منتشر شده است . هم اکنون گروه با تکیه بر تجربه ذی قیمت  خود در امر نظر سنجی و اجرای پیمایش های پهن دامنه ( انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات مجلس شورای اسلامی و…)  در خدمت موسسات دولتی و بنگاههای خصوصی است .

گروه با اعتماد به اعتبار علمی ، نتایج پیمایش های انجام شده را -در صورت موافقت کارفرما -در پایگاه انیترنتی  WWW.Danapoll.irمنتشر می کند.

ویژگی های گروه

تخصص: بهره گیری از ایده ‏ها و روش های نوین ، معتبر و موفق افکار سنجی در پاسخ گویی به مسائل مورد نظر مشتریان

تجربه : قابلیت و توانایی انجام پروژه ‏های نظر سنجی درسطوح مختلف با تکیه بر سال ها تجربه و کارآزمودگی

تعهد :  مراقبت از نتایج پروژه ها و اطلاعات جمع آوری شده و تعهد به عدم انتشار آنها مگر با  اجازه  کارفرما

اطمینان :   اعتماد به اعتبار علمی روش های مورد اجرا با انتشار نتایج در فضای مجازی

استقلال : عدم وابستگی گروه به موسسات دولتی و جریان های سیاسی