با سلام این نظر سنجی از شهروندان تفت و میبد در باره انتخابات  مجلس شورای اسلامی  می باشد و تعدادنمونه آن ۴۰۰ نفر می باشد انشاء الله از  امروز جمع آوری و تا پاییان طول خواهد کشید لطفا موارد زیر رعایت شود وحتما دستورالعمل نظر سنجی که ذیل این مطالب می باشد حتما مطالعه کنید

بدون شرح : .

 • تناسب جمعیت شناختی ( سهم نمونه اعم از شهری و روستایی  هریک از شهرستانها و زن و مرد و…)  تفت و میبد حتما باید رعایت شود
 • قبل از شروع کار از ورود به سیستم با یوزینیم و پسورد خودتان اطمینان حاصل کنید و پس از مطالعه پرسشنامه  یک بار آن به صورت تستی  بدون ثبت در سیستم شود اقدام و اشکال و ایراد های احتمالی را رعایت کنید
 • از جابجایی لوازم جانبی رایانه ها خوداری شود و در صورت نیاز با آقای عظیمی هماهنگ کنید
 • از رنگ آمیزی  لیست  شماره تلفن ها  و میزها خوداری شود
 • هنگام اتمام کار از خاموش بودن رایانه خود مطمئین شوید
 • دستورالعمل نظر سنجی را دقیقا بخوانید حتی اگر تجربه بیش از ده مرحله کار با ما را دارید
 • به مقدمه شروع دقت کنید ا
 • یک پرسشنامه را خودتان پر کنید و هر گونه اشکال و ایرادی به ذهنتان می رسد با آقای سلیمانی در میان بگذارید
 • باز تاکید می کنم در صد زن و مرد در کل و هر استان الزامی است و به همین ترتیب زنان خانه دار نبایستی درصدشان زیاد باشد
 • نظر سنجی از افراد بالای ۱۸ سال می باشد
 • سعی شود برای همه سوال پاسخ گرفته شود
 • بعضی از سوال روشن و مشخص است مثل جنیست و اسم مناطق که در اختیار شماست لازم نیست سوال کنید
 • از افرادی که واجد شرایط نیستند مثلا افراد زیر ۱۸ سال ، غیر ایرانی ها ، افراد ی به دلیل کهولت سن قادر به پاسخگویی نیستند سوال نشود
 • در ثبت اطلاعات به صورت مختصر و خوانا دقت شود
 • درست بنویسید غلط املایی نداشته باشد ، خلاصه بنویسید ، سعی کنید یکنواخت بنویسید ، مواردی که خواسته شده بنویسید و موارد خارح از موضوع نوشته نشود
 • در سئوال های  با طیف که سایر دارد لطفا  در صورتی از طرف پاسخگو عنوان سایر گفته می شود ولی مورد مطرح شده عینا با هریک از طیف همخوانی دارد  به جایی سایر در طیف همان مورد زده شود و از نوشتن اضافی خودداری شود
 • سوال باید به ترتیب پرسیده شود
 • نباید خارج از موضوع نظر سنجی و سوال ها  با نظر خودتان سوال را تفسیر کرد
 • برخی سوال مثبت و برخی منفی هستند خودتان باید تشخص بدهید پاسخ گرفته درست یاغلط است
 • از یکنواختی در نوشتن پاسخ ها خوداری شود مثلا  در کل پرسشنامه نباید تمام سوال   نمی دانم یا ضعیف  ثبت شود
 • در موارد متن بلند ( مثلا دوخط ) امکان ندارد پاسخ دو نفر یک شکل باشد  تکرار ان نتیجه بی دقتی است
 • از حابجای در نوشته ها خوداری شود     ۱-پاسخ یک سوال در سوال دیگری نوشته نشود ۲- جای استان و شهرستان عوض نشود ۳- نام استان قید شود نه شهر مرکز استان
 •  حتما بعد از اتمام کار نسبت به خاموش کردن سیستم  خود اقدام کنید

 • لطفا در ثبت نظرات سئوال های باز دقت شود
  • درست بنویسید غلط املایی نداشته باشد
  • خلاصه بنویسید
  • سعی کنید یکنواخت بنویسید
  • مواردی که خواسته شده بنویسید
  • موارد خارح از موضوع نوشته نشود
  • برای سئوال باز  وقتی پاسخ منفی است  لطفا در نوشتن نمیدانم ، نمیدونه ، نمیشناسم ، به خاطر ندارم ، اطلاعاتی ندارد ، ، نمیدانند ، چیزی نگفت ، نه  ،  تمایل به پاسخ ندارد ، چیزی یادش نیست ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفته نمیدانم  همه رو یک شکل بنوسید نمی داند
  • برای سئوال های که پاسخ هیچ اطلاعی ندارد در نوشتن هیچی ، هیچکدام ، نه ، نمیدونند ، چیزی یاد ش نیست ، نگفت همه رو یک شکل بنویسید هیچ کدام
  • برای سئوال های باز که نظر افراد گرفته می شود به جای نظری ندارم ، نظری ندارد ، ندارم ، نه ، نگفت ، بی نظر ، نظری نداد  همه را یک شکا بنویسید بی نظ

برای کمک به موسسه سعی کنید دقت لازم در مصاحبه ، انتقال مطالب ، ثبت مطالب  بشود

 • در  نظر سنجی ستاد اجرایی دو تعداد  ۵۵ مورد حذفی داشتیم
 •  کد گذاری  سئوال های باز  در این نظر سنجی به  ۱۷۱ عنوان رسیده است  که نهایتا به ۲۳ کد ( عنوان ) تقسیم بندی شده است ( در واقع می شد بادقت در انتقال  پاسخ های دریافتی ۲۳ مورد عینا توسط پرسشگران تعیین شود نه توسط بازبین و کد گذار )

دستور العمل نظر سنجی تلفنی

همان طوری که هر فعالیتی،الزاماتی دارد، پرسش گری نیز الزاماتی دارد. یک پرسش گر باید بداند که  برای انجام هر نظر سنجی الزامات و مواردمهم و اساسی برای دقت بیشتر وکاهش ضریب خطا  وجو دارد و ضمن مطالعه دقیقا موارد اعلام شده رعایت شود . ذیلا مهمترین  مواردی که پرسشگران بایستی در این نظر سنجی رعایت نمایند ارائه شده است مطالعه ، دقت و رعایت  هر یک از موارد اعلام شده الزامیست .

۱   – بسته   تحویلی ، نمونه پرسشنامه ، فرم ثبت اطلاعات مربوط به  تماس های تلفنی ( شماره تلفن های  تصادفی) ، و فرم حاشیه های نظر سنجی( فرم شماره ۲)  است

تذکز : در مواردی که مطالبی خارج از سئوال های پرسشنامه ،  از طرف پاسخگویان مطرح می شود و پرسشگر آن را جهت اطلاع  کارفرما لازم و ضروری تشخص می دهد در فرم حاشیه ثبت گردد .

۲- نظر سنجی در  استانها  انجام می گیرد  وشماره انتخابی کاملا تصادفی می باشد .

۵-  تعداد شماره تلفن های انتخابی  به تفکیک استانها ، شهرستا نها  و روستاها می باشد

۶- با توجه به اینکه نظر سنجی ملی و در سطح استانها اعم مرکز استان ، شهرستان ها و روستاها انجام می شود. دقت در شماره گیری از تمامی مناطق بر اساس روشی که سرگروه نظر سنجی مشخص می کنند الزامی است .

۷- زمان تماس با افراد نمونه و مصاحبه  با آنان  بعد از ظهر از ساعت  ۱۵٫۳۰  تا  ۲۰ و در صورت اعلام مسئول جمع آوری تا ۲۱ نیز ادامه پیدا خواهد کرد

۸- در صورت تماس پاسخگویان با شماره ای که شما تماس گرفتید ارتباط  به شماره تلفن موسسه وصل  می شود  که به‌انان توضیح داده می شود.

تذکر مهم:  بدلیل اینکه در نظر سنجی تلفنی  علاوه بر اینکه درصد زن بیشتر است در بین زنان درصد افراد خانه دار بیشتر است لذا اولا باید تلاش شود تعداد مردها بیشتر باشد  ثانیا :  درصد زنان خانه دار در صورت امکان به حداقل برسد .

۹- از هر پیش شماره تعداد ۱۰ شماره تصادفی در اختیار شما می باشد

۱۰- تکمیل پرسشنامه صرفا از اعضای بالای ۱۸ سال  در خانواد صورت خواهد گرفت

چگونگی مصاحبه 

۱۱ پرسشگر برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ، باید با همان  شماره تلفن هایی تماس بگیرد که در اختیار او گذاشته شده است .

  (شماره های تلفن به صورت کاملا  تصادفی  انتخاب شده اند )

۱۲- خودتان را معرفی نمایید و هدف از اجرای طرح را به اجمال ، برای پاسخگو بیان کنید .  با توجه به اینکه اعتماد سازی طرف مقابل یکی از شروط اولیه یک مصاحبه موفق می باشد . سعی کنید  اطمینان طرف مقابل را برای پاسخگویی بهتر جلب کنید .

۱۳ در ابتدای برقراری تماس رعایت احترام  را بنمائید  و برخورد مناسب  را داشته باشید و در پایان حتما تشکر  و قدر دانی شود.  

۱۴ در تماس تلفنی به نحوی سئوال مطرح  شود که طرف مقابل ،  محتوای سئوال را به طور دقیق متوجه شود و پاسخ دریافتی را در گزینه مربوطه درج نمایید.

۱۵- اگر طرف مصاحبه اطلاع و آگاهی از موضوع ندارد وسئوالات زیادی دارد ، در حد پرسشنامه و موضوع به سئوالات وی پاسخ دهید

۱۶- محترمانه از پاسخگو بخواهید به همه ی سئوالات پاسخ دهد ، اگر مایل نیست به سئوالی جواب دهد ، اصرار نکنید .

۱۷-ملاحظه زبان طرف مقابل را نموده و به ساده ترین شکل سئوالات را طرح کنید

۱۸-  نام و نام خانوادگی و کد پرسشگر بعد از هر مصاحبه در پرسشنامه قید شود

۱۹- در طول مصاحبه  چنانچه به موارد حاشیه ای برخورد کردید در فرم مربوطه که در اختیار شما قرار گرفته بنویسید

۲۰- ساعات  شروع و خاتمه مصاحبه  خود را در فرم مربوطه  ثبت نمائید .

۲۱-  رعایت ۵۰ درصد زن و مرد  در انتخاب نمونه ها  می بایست انجام شود  لطفا به تذکرات موسسه در این خصوص توجه نمائید .

تذکر مهم:  بدلیل اینکه در نظر سنجی تلفنی  علاوه بر اینکه درصد زن بیشتر است در بین زنان درصد افراد خانه دار بیشتر است لذا اولا تلاش شود تعداد مردها بیشتر باشد  ثانیا :  درصد زنان خانه دار در صورت امکان به حداقل برسد .

۲۱-   قبل از شروع فعالیت، یک پرسشنامه نظر سنجی را با دقت کامل تکمیل کرده و تحویل نمائید  و در مواردی که احساس می کنید سئوالی را متوجه نشده اید حتما از ناظر بپرسید .

 توضیحات تکمیلی

۱- تمامی اطلاعات فردی پاسخگو  حتما ثبت شود

۲-در طول زمان نظر سنجی ،  ناظر طرح بر اجرای عملیات نظارت خواهد داشت در صورتی که ابهامی  پیش‌ آمد حتما از ناظر سئوال نمائید

۳- پرسشنامه ها بعد از تحویل توسط ناظر کنترل و مورد بازببینی قرار می گیرد.

۴- پرسشگر موظف است پرسشنامه های تکمیل شده  و فرم های نمونه آماری را در پایان نظر سنجی  ، به مسئول مربوطه تحویل دهد . سهل انگاری در تحویل دادن پرسشنامه های تکمیل شده در همان روز، می تواند سبب کنار گذاشته شدن آنها از چرخه استخراج و بی حاصل بودن زحمات پرسشگر شود .

۵- سعی کنید صبحت تلفنی به صورت محاوره ای ( خودمانی ) باشد .

۶- کلیه پرسشنامه های تکمیلی و فرم نمونه آماری در پایان نظر سنجی به ناظر یا  معاون اجرایی  مرکز تحویل گردد.

۷- با توجه به نظر سنجی از طریق سیستم وکلیه  مصاحبه ها ضبط می شود  دقت در بیان و انتقال مفاهیم لازم و ضروی است .

۸- ناظرین حاضردر مرکز  از طریق سیستم به صحت و درستی نحوه مصاحبه  نظارت دارند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*