پرسشگر محترم

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز  شنبه وجود داشت عبارتند از

۱- در سئوال یک  ۱۰ مورد بی پاسخی داریم ( انسیه رضایی ۵مورد ، فاطمه خسروی ۵ مورد )  در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت آن اعلام می کنند نمی دانم یا نظری ندارم

۲- سرکار خانم ها شجاع و پور موسی به جایی پیش شماره عدد ۳ نوشته اند همانطور که تذکر هم داده شده بعد از کد استان چهار شماره اولی پیش شماره و ۶ مورد پیش شماره غلط ثبت کرده اند  که اصلا در پیش شماره استانها خراسان رضوی و البرز که دیروز کار شده نیست که میتواند ناشی از عدم دقت در ثبت پیش شماره ها باشد

۳- در پاسخ های سئوال دو  فاطمه نوری ۲مورد ، فاطمه خسروی دو مورد ، مریم معصومی یک مورد آمنه سادات  ۳ مورد و انیسه رضای ۲ مورد  بی پاسخی داشتند . به دلیل اینکه در طیف های این سئوال نمیدانم وجود دارد نهایت نمی توانست بی پاسخی وجود داشته باشد .

۴- سرکار خانم پور موسی یک  مورد جابجایی در ثبت نام استان و شهرستان داشت

۵- در سئوال چهار ، چهار  مورد بی پاسخی داریم ( فاطمه خسروی ۳ مورد و خانم مخلصی یک مورد  )  در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت آن اعلام می کنند نمی دانم یا نظری ندارم

لازم به ذکر وجود بی پاسخی از طرف شما میتوانند چندین اشکال ایجاد کنند اول اینکه در استخراج اطلاعات که یک یا دو و نهایت ۱۰ مورد بی پاسخی وجود داشته باشد درقبال ۲۰۲۵ پاسخ ، مزاحمت زیادی برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد می کنند  ار آنجا که  دلیل اینکه نمونه کاهش پیدا می کنند امکان حذف آنها وجود ندارد  ( بر فرض نمونه ما در طیف های مختلف ۲۰۲۵ است ولی خروجی ۲۰۱۵ شود )  دوم  اینکه به دلیل کم بود بی پاسخی ها  درصد گیری و ساختن نمودار شکل بسیار نامناسبی پیدا می کنند و سوم اینکه واقعا پژوهشگر نمی دانند  علت بی پاسخی شما چه می باشد و امکان قرار دادند آن در یکی از طیف ها در سئوال های بسته  وجود ندارد یا در سئوال های باز جژء کدام موارد استخراج منظور شود

لذا دقت شما در  مورد بی پاسخی ها که سرجمع آن به یک درصد هم نمی رسد  چقدر می تواند کمک می کنند که گزارش تدوین شده  به شکل مناسبی ارائه شود

۶- متاسفانه تنا سب جنیست رعایت نشده است مردان بیشتر و زنان نیز خانم ها خانه دار بیشترند

۷- در باره   ثبت پاسخ های سوال های باز  و سایر ها مجددا تاکید می شود

  • درست بنویسید غلط املایی نداشته باشد
  • خلاصه بنویسید و درست بنویسید
  • سعی کنید یکنواخت بنویسید
  • مواردی که خواسته شده بنویسید
  • موارد خارح از موضوع نوشته نشود
  • غلط های مثل خزستان ، رزوی ،

– برای سئوال باز  وقتی پاسخ منفی است  لطفا در نوشتن نمیدانم ، نمیدونه ، نمیشناسم ، به خاطر ندارم ، اطلاعاتی ندارد ، ، نمیدانند ، چیزی نگفت ، نه  ،  تمایل به پاسخ ندارد ، چیزی یادش نیست ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفته نمیدانم  همه رو یک شکل بنوسید نمی داند

– برای سئوال های باز که نظر افراد گرفته می شود به جای نظری ندارم ، نظری ندارد ، ندارم ، نه ، نگفت ، بی نظر  ، نظری نداد  همه را یک شکا بنویسید بی نظر

– به جای  دولت عامل گرونی است / دولت مسئول گرانی است / دولت عامل اصلی است /دولت خودش /دولت / هئیت دولت /کم توجهی دولت / عملکرد نامناسب دولت  نوشته شود  دولت

– به جای روخانی / روحانی / رئیس جمهور / حسن روحانی / رئیس دولت /رئیس روحانی / رئیس هئیت دولت / ریاست جمهور / نوشته رئیس جمهور

— به جای تحریم ها / تحریم های خارحی /رفع تحریم ها / تحریم / تحریم کم کنند / با تحریم ها مبارز کنند / جلوس تحریم ها را بگیرند  نوشته شود تحریم ها

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*