همکاران محترم

لطفا برای کلمات پرتکرار زیر / صیحیح آن را بنویسید

۱- به جای  دولت عامل گرونی است / دولت مسئول گرانی است / دولت عامل اصلی است /دولت خودش /دولت / هئیت دولت /کم توجهی دولت / عملکرد نامناسب دولت  نوشته شود  دولت

۲- به جای نمیدانم / نمیداند / نمیدوند / نمیدونم / توصیه ای ندارد /  نوشته شود نمی داند

۳- به جای روخانی / روحانی / رئیس جمهور / حسن روحانی / رئیس دولت /رئیس روحانی / رئیس هئیت دولت / ریاست جمهور / نوشته رئیس جمهور

۴- به جای تحریم ها / تحریم های خارحی /رفع تحریم ها / تحریم / تحریم کم کنند / با تحریم ها مبارز کنند / جلوس تحریم ها را بگیرند  نوشته شود تحریم ها

۵-  به جای بی نظر / نظری ندارم / نظری ندارد / بینظر / توصیه ای ندارد /نمی داند / اطلاعی نداشت  نوشته شود  بی نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*