بایگانی/آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز دوشنبه وجود داشت عبارتند از ۱- سئوال یک  سه مورد بی پاسخی دارد به هرصورت سئوال وقتی مطرح می شود حداقل کلمه نه که گفته می شود پس بی پاسخی معنا ندارد در حاضر مشخص نیست پاسخگو نه گفته یا چیز دیگری ۲- علی ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم توجه فرمائید روز پنج شنبه

همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز سه شنبه وجود داشت عبارتند از ۱- سئوال یک  سه مورد بی پاسخی دارد به هرصورت سئوال وقتی مطرح می شود حداقل کلمه نه که گفته می شود پس بی پاسخی معنا ندارد در حاضر مشخص نیست پاسخگو نه گفته یا چیز دیگری ۲- ... بیشتر بخوانید »

همکاران محترم توجه فرمائید روز چهار شنبه

همکاران محترم همکاران محترم سلام عصر به خیر به اطلاع می رساند نواقصی که در جمع آوری روز سه شنبه  وجود داشت  عبارتند از ۱- ۵۳ مورد سئوال یک بی پاسخی دارد به هرصورت سئوال وقتی مطرح می شود حداقل کلمه نه که گفته می شود پس بی پاسخی معنا ندارد در حاضر مشخص نیست پاسخگو نه گفته یا چیز ... بیشتر بخوانید »