بایگانی/آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۷

موارد روز یکشنبه مورخ ۱۱-۱۰-۹۷

همکاران محترم سلام   صبح به خیر  لازم میدانم از اطلاعات گیری خوب دیروز تشکر کنم و به اطلاع می رساند  نواقصی که وجود داشت  اعلام کنم ۱- توجه کنید سوالی که عنوان شده یک خدمت لطفا تاکید شود یک مورد حتما به متن پرسش دقت کنید در صورتی که اجبارا پاسخگو چند پاسخ میدهد یکی ثبت و مابقی به سوال ... بیشتر بخوانید »