بایگانی/آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

نظر سنجی در باره اشتغال زنان

يکي از عرصه‌هاي تحول زندگي اجتماعي در عصر جديد، تغييرات و تحولات در زندگي زنان است. اين تغييرات و تحولات، دامنة وسيعي از تغيير باورها و انگاره‌هاي اجتماعي دربارة زنان تا تغيير نقش‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي را در برمي‌گيرد. اما اشتغال زنان در ميان اين تحولات ، اهميت و نقش ويژه‌اي دارد. يکي از وجوه اهميت موضوع اشتغال زنان، ... بیشتر بخوانید »

نظر سنجی از شهروندان تهرانی در باره اشتغال زنان

سنجش نظرات مردم نسبت به اشتغال زنان و تاثیر آن بر محیط خانواده توسط موسسه انجام شد يکي از عرصه‌هاي تحول زندگي اجتماعي در عصر جديد، تغييرات و تحولات در زندگي زنان است. اين تغييرات و تحولات، دامنة وسيعي از تغيير باورها و انگاره‌هاي اجتماعي دربارة زنان تا تغيير نقش‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي را در برمي‌گيرد. اما اشتغال زنان ... بیشتر بخوانید »